Princeton Unversity Library

Metochites, Theodoros, d. 1332

Displaying 1 - 24 of 24
Title Publication Year Translation Language URL
Paraphrase of Aristotle, >De anima<
2022
English
Teodorosu Metokitesu “Nikaia shosan enzetsu” kaidai to hon’yaku
2022
Japanese
On Morals or Concerning Education
2020
English
Sententious Notes : Semeioseis gnomikai 61-70 & 72-81
2018
English
Introduction to astronomy by Theodore Metochites
2017
English
Poems
2016
English
Theodore Metochites on the human condition and the decline of Rome
2016
English
Byzantine readings of ancient historians
2015
English
Vyzantina hagiologika keimena
2015
Greek (Modern)
Esej o ironii filozoficznej
2014
Polish
Metochites’s Poems and the Chora
2011
English
Turkish
Metochites’s Poems and the Chora
2011
English
Turkish
Hoi dyo vasilikoi logoi
2007
Greek (Modern)
Peri tou mathēmatikou eidous tēs philosophias, kai malista peri tou harmonikou
2006
Greek (Modern)
Theodore Metochites on ancient authors and philosophy
2002
English
Ēthikos ē Peri paideias
2002
Greek (Modern)
Theodore Metochites's poems "to himself"
2000
English
Nicaea : a Byzantine capital and its praises
1996
English
Theodoros Metochites on philosophic irony and Greek history
1996
English
Ēthikos ē Peri paideias
1995
Greek (Modern)
Theodore Metochites's Eleventh Poem
1988
English
Two poems by Theodore Metochites
1981
English
Letter to the monks of the Chora (Logos 15) and Letter to Sir Methodius Senacherim the monk
1975
English
Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos
1962
French