Princeton Unversity Library

Panepistemion, Spoudasterion Philologikes Scholes 86

Century: 
High Resolution: 
No
Subject name: 
Bibliographic note 1: 

Katalogos cheirographon tou Panepistemiou Thessalonikes / Linou Polite (Thessalonike : Aristoteleio Panepistemio Thessalonikes, Kentrike Vivliotheke, 1991)