Princeton Unversity Library

Bulgarian

Displaying 1 - 22 of 22
Title Publication Year Translation Language URL
Две италиански хроники за Никополската битка от 1396 г.
2021
Bulgarian
Прохирон/Закон градски
2021
Bulgarian
Един новооткрит препис на гръцката служба за св. Климент Охридски
2020
Bulgarian
Полезни за душата разкази от Павел – епископ на богопазената Монемвасия
2020
Bulgarian
“Винаги това което е минало, е по-добро!”
2019
Bulgarian
Шеста книга от Историята на Георги Пахимер
2018
Bulgarian
Дубровнишки документи за историята на България и българите през ХІІІ–ХV век.
2017
Bulgarian
Законът за рудниците на Стефан Лазаревич
2017
Bulgarian
Хайтон от Корикос и неговия трактат “Цвете на историите на Източната земя” (История на татарите)
2017
Bulgarian
Анонимна османска хроника от Cod. Turc. 83 Баварската държавна библиотека в Мюнхен
2016
Bulgarian
Две писма за преговорите през 1444 г. между крал Владислав Варненчик (1443–1444) и султан Мурад ІІ (1421–1451)
2016
Bulgarian
Служба за св. Климент Охридски с Житие от Димитър Хоматиан
2016
Bulgarian
Старобългарска служба за св. Климент Охридски и Служба за св. Пантелеймон
2016
Bulgarian
Преводът на Житие на св. Антоний Велики
2015
Bulgarian
Разплата. История на Отон. Пратеничество в Константинопол
2015
Bulgarian
Сведения за българската история в съчиненията на Дука, Лаоник Халкокондил и Критовул
2015
Bulgarian
Хрисовуља бугарског цара Јована Александра манастиру Зографу (март 1342, индикт X)
2015
Bulgarian
Живописни ктиторски надписи от ХІІІ век от Мелник като исторически извори
2014
Bulgarian
“Бях в три страни, които и трите се казват България”
2014
Bulgarian
Византийски правни паметници от времето на Македонската династия
2013
Bulgarian
Византийският морски закон
2013
Bulgarian
Търновски писмена. Алманах за Търновската книжовна школа 5
2013
Bulgarian