Princeton Unversity Library

Greek (Modern)

Displaying 51 - 85 of 85
Title Publication Year Translation Language
Historia
2000
Greek (Modern)
Theophanous Nikaias Apodeixis hoti edynato ex aïdiou gegenēsthai ta onta kai anatropē tautēs
2000
Greek (Modern)
Vivliothēkē
2000
Greek (Modern)
Eis ta hagia nēpia
1999
Greek (Modern)
Metamorphoseon permulti libri
1998
English
Greek (Modern)
Logoi antirrētikoi kata eikonomachōn kai stichoi tines iamvikoi
1998
Greek (Modern)
Metamorphoseon permulti libri
1998
English
Greek (Modern)
Hagiou Dēmētriou thaumata
1997
Greek (Modern)
Rōmaikē historia
1997
Greek (Modern)
Treis hymnoi
1997
Greek (Modern)
Vyzantinotourkikē historia
1997
Greek (Modern)
Historia tōn polemōn
1996
Greek (Modern)
Hyle historias
1996
Greek (Modern)
Epitomē historiōn
1995
Greek (Modern)
Ēthikos ē Peri paideias
1995
Greek (Modern)
Bios kai politeia tou en hagiois patros hēmōn Symeōn tou Neou Theologou, presbyterou kai hēgoumenou monēs tou hagiou Mamantos tēs Xērokerkou
1994
Greek (Modern)
Historia syntomos
1994
Greek (Modern)
Peri Vasileiōn
1994
Greek (Modern)
Typikon Isaakiou Alexiou Komnēnou tēs Monēs Theotokou tēs Kosmosōteiras (1151/52) epimeleia Geōrgiou K
1994
Greek (Modern)
Chronographia
1993
Greek (Modern)
Diēgēseis peri tōn thaumatōn tou Hagiou Dēmētriou
1993
Greek (Modern)
Strategikon
1993
Greek (Modern)
Chronographia
1992
Greek (Modern)
Ho vios tēs hosiomyrovlytidos Theodōras tēs en Thessalonikē
1991
Greek (Modern)
Logos eis ton thaumaston kai isangelon vion tou Hosiou kai theophorou Patros hēmōn Petrou tou Athōnitou
1991
Greek (Modern)
To Chronikon tou Moreōs
1990
Greek (Modern)
Secret history
1988
Greek (Modern)
Hagiotitika erga
1985
Greek (Modern)
Dogmatika erga
1983
Greek (Modern)
Logoi kai homilies
1979
Greek (Modern)
David Disypatou Logos kata Barlaam kai Akindynou pros Nikolaon Kabasilan
1973
Greek (Modern)
Peri tou Hagiou Pneumatos = De Spiritu Sancto
1973
Greek (Modern)
Hē Theomētōr
1968
Greek (Modern)
Ta hapanta eis hex merē diairethenta
1863
Greek (Modern)
Ta hapanta eis hex merē diairethenta
1857
Greek (Modern)

Pages