Princeton Unversity Library

Polish

Displaying 1 - 30 of 30
Title Publication Year Translation Language URL
Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych
2017
Polish
Pogańscy mistrzowie chrześcijan
2017
Polish
Historia powszechna
2016
Polish
Itinerarium Stefana z Nowogrodu z opisem konstantynopolitańskiego portu Kontoskalion (1348/1349)
2016
Polish
Joannida. Pochwała Justyna
2016
Polish
Taniec w roli Tersytesa
2016
Polish
Staroruskie Słowo o Mądrości przypisywane Cyrylowi z Turowa
2015
Polish
Symeon I Wielki w źródłach starobułgarskich X wieku (Kilka uwag)
2015
Polish
Esej o ironii filozoficznej
2014
Polish
Jana Chryzostoma homilia trzecia z cyklu 21 homilii Do Antiocheńczyków o posągach
2014
Polish
Plethona Zapis praw
2014
Polish
Święta księżna kijowska Olga
2014
Polish
Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane
2014
Polish
Żołnierz i poeta V wieku
2014
Polish
Żywot świętej Theoktiste z Lesbos
2014
Polish
Zapiski historyczne
2013
Polish
Drosilla i Charikles
2013
Polish
Historia wojen
2013
Polish
Mowy przeciw arianom I–III
2013
Polish
Sympozjon albo Kronia
2013
Polish
Testimonia najdawniejszych dziejow Słowian
2013
Polish
Mąż gadatliwej niewiasty prosi o cykutę
2012
Polish
Nowa historia
2012
Polish
Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie
2012
Polish
Mowa pogrzebowa na cześć Ojca
2011
Polish
To eparchikon vivlion = Księga eparcha
2010
Polish
Biblioteka
1986
Polish
Kronika, czyli, Historia jednego stulecia Bizancjum, 976-1077
1985
Polish
Materiały historyczne
1974
Polish
Aleksjada
1969
Polish