Princeton Unversity Library

Polish

Displaying 1 - 43 of 43
Title Publication Year Translation Language URL
Komes Marcellin vir clarissimus
2022
Polish
Wykład o słodkiej ziemi Cypru, Cronaca tj. Kroniką zwany
2022
Polish
Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726–754) : Teksty źródłowe
2021
Polish
Kronika trapezuncka
2020
Polish
Teodora Prodromosa Przygody Rodante i Dosyklesa
2020
Polish
Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora
2019
Polish
Greckie i koptyjskie Męczeństwo św. Menasa
2018
Polish
Historia arian spisana dla mnichow
2018
Polish
Księga jubileuszy czyli Mała Genesis
2018
Polish
Parafraza księgi XII “Metafizyki” Arystotelesa
2018
Polish
Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych
2017
Polish
Pogańscy mistrzowie chrześcijan
2017
Polish
Żywot św. Antoniego Wielkiego
2017
Polish
Historia powszechna
2016
Polish
Itinerarium Stefana z Nowogrodu z opisem konstantynopolitańskiego portu Kontoskalion (1348/1349)
2016
Polish
Joannida. Pochwała Justyna
2016
Polish
Taniec w roli Tersytesa
2016
Polish
Parafraza “O duszy” Arystotelesa
2015
Polish
Staroruskie Słowo o Mądrości przypisywane Cyrylowi z Turowa
2015
Polish
Symeon I Wielki w źródłach starobułgarskich X wieku (Kilka uwag)
2015
Polish
Esej o ironii filozoficznej
2014
Polish
Jana Chryzostoma homilia trzecia z cyklu 21 homilii Do Antiocheńczyków o posągach
2014
Polish
Plethona Zapis praw
2014
Polish
Święta księżna kijowska Olga
2014
Polish
Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane
2014
Polish
Żołnierz i poeta V wieku
2014
Polish
Żywot świętej Theoktiste z Lesbos
2014
Polish
Zapiski historyczne
2013
Polish
Drosilla i Charikles
2013
Polish
Historia wojen
2013
Polish
Hymny Proklosa: filozofia i kult
2013
Polish
Mowy przeciw arianom I–III
2013
Polish
Sympozjon albo Kronia
2013
Polish
Testimonia najdawniejszych dziejow Słowian
2013
Polish
Mąż gadatliwej niewiasty prosi o cykutę
2012
Polish
Nowa historia
2012
Polish
Opis Pańskich dziwów i cudów w Jerozolimie
2012
Polish
Mowa pogrzebowa na cześć Ojca
2011
Polish
To eparchikon vivlion = Księga eparcha
2010
Polish
Biblioteka
1986
Polish
Kronika, czyli, Historia jednego stulecia Bizancjum, 976-1077
1985
Polish
Materiały historyczne
1974
Polish
Aleksjada
1969
Polish