Princeton Unversity Library

Romanian

Displaying 1 - 45 of 45
Title Publication Year Translation Language URL
Viața Sfântului Nifon al Constanțianei
2022
Romanian
Canoane de rugăciune la Sfantul Ioan Botezătorul
2021
Romanian
Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul
2021
Romanian
Talcuire la Psalmi
2021
Romanian
Cuviosul Luca Adialiptos și opera sa duhovnicească regăsită și pierdută
2020
Romanian
Omilia in Pentecosten (CPG 6665) a Sfântului Vasile, episcopul Seleuciei
2020
Romanian
Omilii II
2020
Romanian
Simeon, mitropolitul Evhaitei – un uitat autor duhovnicesc din Filocalii
2020
Romanian
Talcuire la Epistolele I și II către Timotei, către Tit și către Filimon
2020
Romanian
Cu privire la întoarcerea din Asia / De regressu (CPG 4394)
2019
Romanian
Hristos pătimind
2019
Romanian
Omilia la Nașterea Domnului a celui între Sfinți, Părintelui nostru Atanasie (PG 28, 959–972)
2019
Romanian
Omilii la Evanghelia după Ioan
2019
Romanian
Tratat despre erezii și sinoade
2019
Romanian
Cele două omilii la Botezul Domnului atribuite lui Proclu al Constantinopolului (CPG 5806; CPG 5827)
2018
Romanian
Corespondența papei Grigorie II cu împăratul Leon III, manifest al Ortodoxiei bizantine
2018
Romanian
Despre calcularea datei Paștilor
2018
Romanian
Omilia la Întâmpinarea Domnului a preotului Isihie din Ierusalim (CPG 6580)
2018
Romanian
Scrieri în apărarea Sfintelor Icoane
2018
Romanian
Scrisoarea Bisericii din Goția către cea din Cappadocia, despre Sf. Sava Gotul
2018
Romanian
Sermo in transfigurationem Domini (CPG 3939) atribuită sfântului Efrem Sirul
2018
Romanian
Sinodiconul bizantin al Ortodoxiei
2018
Romanian
Tratatul presbiterului Timotei din Constantinopol despre modurile primirii heterodocșilor în Biserica Ortodoxă
2018
Romanian
Două omilii la Înălțarea Domnului atribuite lui Proclu al Constantinopolului
2017
Romanian
Laudatio Sancti Ioannis Chrysostomi (CPG 5819)
2017
Romanian
Mistagogia
2017
Romanian
Omilii la Duminica Floriilor (CPG 5808) și la Joia Mare (CPG 5809) ale arhiepiscopului Proclu al Constantinopolului
2017
Romanian
Despre asceză – un surprinzător tratat în Bizanțul Comnenilor
2016
Romanian
Omiliile la Schimbarea la Față atribuite lui Proclu al Constantinopolului
2016
Romanian
Un opuscul exegetic maximian ignorat pentru o aniversare uitată
2016
Romanian
Viața și opera teologică a lui Grigorie al II-lea Cipriotul, Patriarhul Constantinopolului
2016
Romanian
Apoftegme din Pateric păstrate doar in limba coptă sahidică
2015
Romanian
Decretul Ekthesis al împăratului Heraclius (638)
2015
Romanian
Panarion-ul Sfântului Epifanie, capitolul 79
2014
Romanian
Vindecând o rană
2014
Romanian
Omilie la Botezul Domnului
2011
Romanian
Hotărarea sinodală de la Hiereia (754)
2008
Romanian
Despre educație
2007
Romanian
Trei epistole pastorale ale lui Teofan Mitropolitul Niceei către poporul și clerul său aflati sub dominație islamică (1364–1365)
2006
Romanian
Cronografia
1998
Romanian
Istorie bizantină
1985
Romanian
Arta militară
1970
Romanian
Memorii
1966
Romanian
Din domnia lui Mahomed al II-lea, anii 1451-1467
1963
Romanian
Istoria turco-bizantină (1341-1462)
1958
Romanian