Princeton Unversity Library

Vios Vasileiou

Full Translation Title: 
Vios Vasileiou : he viographia tou autokratora Vasileiou A' tou Makedonos apo ton estemmeno engono tou/ Konstantinou Z' Porphyrogennetou, eisagoge - metaphrase - scholia Christina Sidere
Translator: 
Series/Journal: 
Keimena Vyzantines historiographias 19
Place of Publication: 
Athena
Publisher: 
Ekdoseis KanakeĢ„
Publication Year: 
2010
Pagination: 
553
ISBN: 
Notes: 

Ekdoseis Kanake. Inlcludes index (p.497-535). Includes bibliographical references (p.475-496).

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: