Princeton Unversity Library

Bios kai politeia tou en hagiois patros hēmōn Symeōn tou Neou Theologou, presbyterou kai hēgoumenou monēs tou hagiou Mamantos tēs Xērokerkou

Full Translation Title: 
Bios kai politeia tou en hagiois patros hēmōn Symeōn tou Neou Theologou, presbyterou kai hēgoumenou monēs tou hagiou Mamantos tēs Xērokerkou : Greek (Modern Greek) & Greek (Ancient Greek) Vios kai politeia tou en hagiois patros hēmōn Symeōn tou Neou Theologou
Uniform Title: 
Series/Journal: 
Hagiologikē vivliothēkē 6
Place of Publication: 
Nea Smyrnē
Publisher: 
Ekdoseis Akritas
Publication Year: 
1994
Pagination: 
462
Edition: 
1. ekd.
ISBN: 
Notes: 

Nikēta tou Stēthatou ; eisagōgē, keimeno, metaphrasē, scholia Symeōn P. Koutsa. Ekdoseis Akritas. Ancient Greek text and Modern Greek translation on facing pages.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: 
Additional Information: