Princeton Unversity Library

I calendari in metro innografico di Cristoforo Mitileneo

Full Translation Title: 
I calendari in metro innografico di Cristoforo Mitileneo
Uniform Title: 
Christophorou Patrikiou kai Anthypatou tou Mytilēnaiou stichēra kai kanones eis tous hagious tōn 12 mēnōn
Original Author: 
Translator: 
Series/Journal: 
Subsidia hagiographica 63
Place of Publication: 
Bruxelles
Publisher: 
Société des Bollandistes
Publication Year: 
1980
Pagination: 
2 v.
Notes: 

Contents: 1. Introduzione, testo e traduzione -- 2. Commentario e indici.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Century: