Princeton Unversity Library

Pripominania iz togo, chto v raznykh sochineniiakh napisano protiv Latinian o klevetie ikh na Sviatago Dukha

Full Translation Title: 
Pripominania iz togo, chto v raznykh sochineniiakh napisano protiv Latinian o klevetie ikh na Sviatago Dukha IN: Dva neizdannyia proizvedeniia Nikolaia, episkopa Meḟonskago, pisatelia XII vieka, 5-49
Uniform Title: 
Apomnēmoneumata ek tōn en diaphorois logois gegrammenōn kata Latinōn peri tēs eis to Hagion Pneuma vlasphēmias
Place of Publication: 
Novgorod
Publication Year: 
1897
Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: