Princeton Unversity Library

Treis hymnoi

Full Translation Title: 
Treis hymnoi : eisagōgē, metaphrasē, Kyriakos Charalampidēs.
Place of Publication: 
Athēna
Publisher: 
Ekdoseis Agra
Publication Year: 
1997
Pagination: 
99 p.
Notes: 

Contents: Eis ēn Hagian Gennēsin tou Kyriou hēmōn Iēsou Christou -- Eis tēn Anastasin tou Kyriou -- Eis tēn Analēpsin tou Kyriou.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: