Princeton Unversity Library

Aleksjada

Full Translation Title: 
Aleksjada
Original Author: 
Translator: 
Series/Journal: 
Biblioteka przekładów z literatury antycznej 15, 19
Place of Publication: 
Wrocław
Publisher: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year: 
1969
Pagination: 
2 v.
Notes: 

Z jȩzyka greckiego przełożył, wstȩpem i przypisami opatrzył Oktawiusz Jurewicz.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: