Princeton Unversity Library

Staroruskie Słowo o Mądrości przypisywane Cyrylowi z Turowa