Princeton Unversity Library

Księga jubileuszy czyli Mała Genesis