Princeton Unversity Library

Greckie i koptyjskie Męczeństwo św. Menasa