Princeton Unversity Library

‘Hij die ons allen zonder dwaling verlichtte.’

Full Translation Title: 
‘Hij die ons allen zonder dwaling verlichtte.’ : Boekepigrammen in de Byzantijnse manuscripten van Pseudo-Dionysius de Areopagiet
Translator: 
Series/Journal: 
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 71, 5–21
Publication Year: 
2018
Type: 
Journal Article
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: