Princeton Unversity Library

Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726–754) : Teksty źródłowe

Full Translation Title: 
Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726–754) : Teksty źródłowe
Series/Journal: 
Biblioteka Bizantyńska 2
Place of Publication: 
Warszawa
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego & Wydawnictwo Neriton
Publication Year: 
2021
Pagination: 
189 p.
Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: