Princeton Unversity Library

Corespondența papei Grigorie II cu împăratul Leon III, manifest al Ortodoxiei bizantine