MODERN GREEK THEATRE

PLAYBILL COLLECTION

 

The theatrical programs have been grouped in the following nine categories:

 
 
  Pieces Box
I. Ethniko Theatro (some with previous name: Vasiliko)  119 1
A. Kentrike Skene/Nea Skene (1930's to 1980's--112 pieces))     
B. Epidaureia (7 pieces)     
     
II. Phestival Athene  55 2,3,4
III. Ethnike Lyrike Skene (1940's to 1970's)  33 5
IV. Kratiko Theatro Voreiou Hellados  34 5
V. Private Theatrical Companies (see expanded list below) 363  6-10
VI. Playhouses (see expanded list below) 58 10
VII. Miscellaneous Productions  41 10
VIII. Regional-Municipal Theatres  6 10
IX. Performances in Greece by Foreign Companies  3 10
 

 

V. Private Theatrical Companies (expanded list)

 
    Pieces
BOX 6: 1. Theatro Technes - Karolou Koun  42
  2. Theatron Kosta Mousoure  51
     
BOX 7: 3. Thiasos Katerinas  31
  4. Thiasos Demetre Myrat  28
  5. Thiasos Tzenes Kareze  11
     
BOX 8: 6. Hellenike Skene (Anna Synodinou)  6
  7. Thiasos Logothetide  17
  8. Thiasos Petrou Physsoun  3
  9. Thiasos Lampet8-Chorn  3
  10. Thiasos Vilmas Kyrou  13
  11. Hellieniko Laiko Theatro Manou Katrake  14
  12. Thiasos Arone  5
  13. Thiasos Demetre Chorn  10
  14. Eleuthero Theatro  5
  15. Theatro Elsas Verge  5
  16. Amphitheatro Spyrou Euangelatou  5
     
BOX 9: 17. Helle Lampete  20
  18. Nea Poreia  2
  19. Proskenio  3
  20. Theatro Poreia  2
  21. Thiasos Vempo-Euthymiou  2
  22. Dramatike Skene  2
  23. Thiasos Valakou  6
  24. Thiasos Kotopoule  10
  25. Thiasos Analyte  5
  26. Eleuthere Skene  4
  27. Nea Skene Koste Leivadea  4
  28. Hellenike Skene (Ronteres)  2
  29. Thiasos Aperge-Pagoulatou  2
  30. Thiasos Alikes  3
  31. Hellenike Laikig Skene  5
  32. Thiasos Pherte-Kalogeropoulou  4
  33. Alike Vougiouklake  12
  34. Anoichto Theatro  5
     
BOX 10: 35. Miscellaneous Private Companies  21
 

 
 

VI. Playhouses (expanded list) (Box 10)

   
1. Theatro Kotopoule  19
2. Theatro Kotopoule-Rex  4
3. Theatro Athenon  3
4. Neo Theatro  4
5. Theatro Dionysia  9
6. Theatro Bournelle  4
7. Attiko Theatro  2
8. Theatron Kyveles  2
9. Theatro Metropolitan  3
10. Theatro Gkloria  8
   

 
Processed in October 1995
 

 

 

 

 

 

07* 1 7 e