Princeton Unversity Library

Mone Hagiou Neophytou 18