Princeton Unversity Library

Mone Hagiou Neophytou 45