Princeton Unversity Library

Diēgēsis peri tēs teleutaias halōseōs tēs Thessalonikēs

Full Translation Title: 
Diēgēsis peri tēs teleutaias halōseōs tēs Thessalonikēs : Greek & Turkish Selânik (Thessaloniki)'in son zaptı hakkında bir tarih, Sultan II, Murad dönemine ait bir Bizans kaynağı Johannis Anagnostis, hazırlayan Melek Delilbaşı
Translator: 
Series/Journal: 
Türk Tarih Kurumu yayınları. XVIII dizi sa. 4
Place of Publication: 
Ankara
Publisher: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi
Publication Year: 
1989
Pagination: 
viii, 70, 33 , [7] of plates
ISBN: 
Notes: 

At head of title: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Byzantine Greek and Turkish translation of: Diēgēsis peri tēs teleutaias halōseōs tēs Thessalonikēs. Includes bibliographical references (p. [59]-64) and index.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: