Princeton Unversity Library

Ta hapanta eis hex merē diairethenta

Full Translation Title: 
Ta hapanta eis hex merē diairethenta : en hois periechontai Dialogoi ekklēsiastikoi ... ek tēs archaias eis tēn kathomiloumenēn metenechthenta Hellēnida phōnēn
Uniform Title: 
Series/Journal: 
Place of Publication: 
En Venetia
Publisher: 
Ek tēs Hellēnikēs Typogr. tou Phoinikos
Publication Year: 
1863
Pagination: 
473
Edition: 
Ekd. nea.
Notes: 

Text in double columns.

Type: 
Book
Original Language: 
Translation Language: 
Century: 
Additional Information: