Princeton Unversity Library

Zhitie Meletiia Novogo

Full Translation Title: 
Zhitie Meletiia Novogo : sochineniia Nikolaia episkopa Mefonskogo i Feodora Prodroma pisatelei XII stoletiia
Uniform Title: 
Vios tou hosiou patros ēmōn Meletiou tou en tō orei tēs Myoupoleōs askēsantos
Translator: 
Series/Journal: 
Pravoslavnyi palestiniskii sbornik 6.2, 1-39
Publication Year: 
1886
Type: 
Journal Article
Original Language: 
Translation Language: 
Genre: 
Century: