Princeton Unversity Library

Повеља цара Стефана Душана за Дубровчанина Мароја Гучетића