Princeton Unversity Library

Хрисовуља краља Стефана Душана старцу Григорију