Princeton Unversity Library

Две повеље хумског кнеза Андреја Дубровчанима