Princeton Unversity Library

Хоризма бугарског цара Јована Асена II Дубровнику