Princeton Unversity Library

О Теофилактовој Одбрани евнуштва (II)