Princeton Unversity Library

Żywot św. Antoniego Wielkiego