Princeton Unversity Library

Tratat despre erezii și sinoade