Princeton Unversity Library

Simeon, mitropolitul Evhaitei – un uitat autor duhovnicesc din Filocalii